štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Obecný cintorín

Obec Oponice oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že hrobové miesta na cintoríne sú prepožičané na dobu 10 rokov od prvého uloženia rakvy. Po uplynutí 10-tich rokov treba požiadať prevádzkovateľa – Obec Oponice o predĺženie tejto doby na ďalších 10 rokov, v opačnom prípade užívacie právo na hrobové miesto zanikne. 
Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať  len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Oponice. Každá oprávnená osoba musí Obec Oponice požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.

Bližšie informácie poskytne pracovníčka Obce Oponice, Šišková Gabriela
Tel.: 038/5317125
 

Pondelok   8:00 - 12:00  12:30 - 17:00
 Utorok   8:00 - 12:00  12:30 - 15:00
 Streda   8:00 - 12:00  12:30 - 15:00
 Štvrtok   nestránkový deň
 Piatok   8:00 - 12:00  12:30 - 13:00

K stiahnutiu

 

Virtuálny cintorín

 www.virtualnycintorin.sk/obce/637

Publikované: 19.4.2017 | Aktualizácia: 28.7.2021