štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Úradná tabuľa

 

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba 

ITMS2014+: 311071W904

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

 

Prijímateľ: Obec Oponice , Č.105, 956 14 Oponice 

Miesto realizácie: Obec Oponice 

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad (48.46971, 18.14373)

Bod 2 Dom smútku (48.4674, 18.14325)

Bod 3 Futbalové ihrisko (48.46589, 18.14588)

Bod 4 Autobusová zastávka (48.47185, 18.14404)

Bod 5 Obecný rozhlas 1 (48.46835, 18.15704)

Bod 6 Obecný rozhlas 2 (48.46824, 18.14762)

Bod 7 Obecný rozhlas 3 (48.47376, 18.14475)

Bod 8 Obecný rozhlas 4 (48.46951, 18.15135)

Bod 9 Obecný rozhlas 5 (48.46398, 18.14657)

Bod 10 Obecný rozhlas 6 (48.46379, 18.1437)

 

Aktuálny stav realizácie projektuV súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 17.09.2019.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 

 

Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu 

 

 

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

 

Od 01.09.2020  sa menia úradné hodiny nasledovne:

 

Pondelok :   od 8,00 hod.       do 17,00 hod

Utorok :        od 8,00 hod.       do  15,00 hod.

Streda :        od 8,00 hod.       do  15,00 hod.

Štvrtok :       nestránkový deň

Piatok :         od 8,00 hod.       do  13,00 hod.

 

Obedňajšia prestávka: od 12,00 hod. do 12,30 hod.

 

Infolinka pre obete domáceho násilia

K stiahnutiu

Standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu