štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

 V zmysle § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Oponice ako verejný obstarávateľ zverejňuje za obdobie kalendárneho štvrťroka súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami.

K stiahnutiu

    

 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu"

K stiahnutiu

Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 22.1.2021