štvrtok, 30.09.2021, Jarolím

Sprístupňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Obecný úrad v Oponiciach. Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Oponiciach v pracovných dňoch v čase

 Pondelok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 18:00

 Utorok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 16:00

 Streda

  8:00 - 12:00

 13:00 - 16:00

 Štvrtok

  nestránkový deň

 Piatok

  8:00 - 12:00

 13:00 - 14:00

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu: Obec  Oponice, Obecný úrad 105, 956 14 Oponice

Telefonicky: +421 38 / 5317125

e-mailom:    oponice@oponice.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

-       ktorej povinnej osobe je určená

-       meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo

-       ktorých informácií sa žiadosť týka

-       aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

 

Publikované: 11.5.2017 | Aktualizácia: 20.1.2019